Spawanie rurociągów

Każda firma gwarantuje, że powierzone zlecenie wykonywane jest z indywidualnością, starannością oraz odpowiedzialnością. My realizujemy montaże, naprawę oraz modernizację wszystkich dostępnych na rynku średnic i grubości rurociągów technologicznych. Spawamy w metodach: 141, 111, 141/111, 141/136, 135/136, 136. Co oznaczają liczby w metodach spawania? Co dokładnie znaczą te liczby? Wszystko co...